Prečo si vybrať našu Rybičku

Home » Prečo si vybrať našu Rybičku


riaditelkaSme nezisková organizácia, Občianske združenie Rybička, ktorej zámerom je vyvíjať aktivity, ktoré napomáhaniu harmonickému vývinu našich detí vo všetkých smeroch, aby naše deti boli zdravé ako „rybičky“.  Patrí k tomu aj vytváranie zdravého vzťahu našich detí k sebe, členom rodiny, aj k svojmu okoliu.

Jednou z našich aktivít je  škôlka pre deti predškolského veku (2-6 rokov) pod názvom Škôlka Rybička.  Ponúkame deťom intenzívnu starostlivosť počas pracovných dní a to aj v čase prázdnin v novorekonštruovaných veľkých priestoroch. Máme pripravenú novú triedu pre sepember 2015.

 

Výhody našej škôlky sú:

  • Citlivá adaptácia – plynulý a harmonický prechod z domáceho prostredia na „škôlkové prostredie“ s ohľadom na individualitu a zvyky dieťaťa, u nás sa deti adaptujú vyslovene za pár dní.
  • Emocionálne bezpečné prostredie – proces vzdelávania funguje v láskavom, rešpektujúcom a mantinely určujúcom prostredí.
  • Super jedálníček – u nás si deti vyberajú zo švédskych stolov, riešenie pre každé dieťa. Stravu máme obohatenú o kopec zeleniny a ovocia. V prípade záujmu, zabezpečíme bezlepkovú a bezlaktózovú stravu.
  • Sme škôlka zameraná na pohyb – vonku chodíme takmer za každého počasia, minimálne 1,5 hodiny doobedu každý deň. Vyrážame za dobrodružstvami do okolia každý deň. Navyše máme vlastnú pohybovú miestnosť, kde máme 2x týždenne aj tréningy s trénerom zo ŠK Medvedica.
  • Dielničky s Jankou – sú obľúbenou zábavou nielen pre deti ale aj učiteľky. Kreatívne a hlavne jednoduché výtvory zdobia našu škôlku, ale väčšina putuje rovno domov.
  • Hudobná s Marietkou – je každú stredu a deti pracujú s profesionálnym pedagógom.
  • Anglický jayzk – je formou zábavy a kreatívnej hry, intenzívne formou ranných krúžkov a doobednej bilingválnej edukácie.
  • Náš vzdelávací program – je postavený na ISCED 0, obohatený o princípy Vysoko efektívneho učenia. Prečítajte si v Referenciách názor odborníka, pani Šillerovej.

V jednej triede je maximálne 12 detí v závislosti od vekovej štruktúry a starajú sa o nich 2 učitelia.

Máme pre Vás dve ponuky starostlivosti o deti:

A Celodennú celomesačnú škôlku a to v čase od 7:00 do 17:00.

B Prípravku na škôlku –pár dní v týždni si deti u nás zvykajú na „škôlkový“ režim v čase podľa potreby.