Denný program

Home » Denný program


denny-program

Náš program má tieto piliere:

1 Zábava:

Hrajme sa, hrajme sa, hrajme sa, radujme sa, tešme sa a smejme sa.  Program je taký, aby sa deti poriadne vyhrali, a by v škôlke boli radi a radi sa do škôlky vracali.

2 Vzdelanie:

Staviame na jednoduchosti.  Čas letí rýchlo a v rámci časového fondu, ktorý máme chceme deti naučiť základy, na ktorých môžu stavať.

  • Základné informácie a súvislosti,
  • Naučme sa samostatnosti, tzv samoobsluhe,
  • Naučme sa čo najviac o našom okolí, sme predsa jeho súčasťou, a
  • Čarovná škôlka – Anglický jazyk v hlavnej časti dňa, napr. projekt so stážistami z rôznych častí sveta.

Naš denný režim:

7:00-8:00              Príchod dieťaťa, privítanie
8:00-9:00              Ranné hranie a pohybové aktivity
9:00-9:20              Desiata
9:20-10:00           Vzdelávací program formou hier a aktivít
10:00-11:30         Pobyt vonku
12:00-12:45         Obed
12:45-14:25         Popoludňajšia relaxácia, spánok
14:25-15:00         Olovrant
15:00-17:00         Pobyt vonku/voľné hranie